Autorzy:
Adam Drzewiecki
Janusz Fyda

Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków

Format książki - wersja cyfrowa (dostęp online)

Prawidłowa eksploatacja biologicznych oczyszczalni ścieków opartych na metodzie osadu czynnego wymaga analitycznej kontroli procesu. Istotnym elementem tej kontroli są badania bioindykacyjne, których celem jest identyfikacja zakłóceń procesu oraz źródeł ich powstawania na podstawie wskaźników osadu czynnego. Wskaźnikami procesów i warunków ekologicznych w osadzie czynnym są widoczne pod mikroskopem morfologiczne cechy osadu czynnego takie jak struktura, wielkość i kształt kłaczków osadu czynnego oraz mikroorganizmy biocenozy osadu czynnego. Wśród mikroorganizmów znaczenie indykacyjne mają tzw. grupy funkcyjne tj. drobne wiciowce, ameby nagie i domkowe, orzęski wolnopływające, pełzające i osiadłe oraz wrotki i inne drobne organizmy wielokomórkowe (Metazoa). W ocenie jakości osadu czynnego użyteczne są również cechy osadu do których analizowania nie jest potrzebny mikroskop. Istotne są dające się zaobserwować makroskopowo cechy t.j.: barwa osadu czynnego, jego zapach, właściwości sedymentacyjne i zdolność do wpieniania, a także mętność cieczy nadosadowej. Oparta na badaniu składu występujących w osadzie czyn­nym mikroorganizmów analiza jest niezbędnym, tanim i wiarygodnym narzędziem w praktyce oczyszczania ścieków.

Dr hab. Zofia Filipkowska, emerytowany prof. UWM
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Przedstawiony do oceny podręcznik "Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków",zawiera dobrze udokumentowany materiał badawczy, wnosi nowe elementy naukowe w obszar bardzo ważnej tematyki wiedzy w zakresie inżynierii środowiska związanej z oczyszczaniem ścieków osadem czynnym. Autorzy posiadają duże doświadczenie
w ocenie pracy osadu czynnego i opierając się na wynikach badań własnych oraz wiedzy zawartej w literaturze naukowej wskazują na możliwości jej praktycznego wykorzystania
w ocenie jakości procesów oczyszczania ścieków i eksploatacji reaktorów biologicznych. Dlatego też praca ta będzie cenną pozycją na rynku publikacji naukowych.

Słownik terminów
Wstęp

 1. Wskaźniki makroskopowe

 2. Zapach i barwa osadu czynnego

 3. Mętność cieczy nadosadowej

 4. Właściwości sedymentacyjne osadu czynnego

 5. Rozwarstwianie osadu czynnego

 6. Piana

 7. Wskaźniki mikroskopowe

 8. Morfologiczne cechy osadu czynnego

 9. Osad spuchnięty

 10. Osad rozdrobniony

 11. Pierwotniaki i Metazoa

 12. Indeksy biotyczne

 13. Bibliografia

 14. Skorowidz

 

Autorzy: Adam Drzewicki, Janusz Fyda

Recenzenci: dr hab.  Zofia Filipkowska prof. UWM

Wydanie: pierwsze

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-60956-64-9

Ilość stron: 50

Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wersja cyfrowa (dostęp online)

Adam Drzewicki - Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W swojej pracy naukowej zajmuje się analizą i oceną biologicznych procesów oczyszczania ścieków. Wykonawca opracowań dotyczących przyczyn zaburzeń prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. Autor publikacji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki ściekowej i osadowej.

Janusz Fyda - Biolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiegozatrudniony w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Pracuje jako nauczyciel akademicki i prowadzi warsztaty „Mikroorganizmy osadu czynnego” dla pracowników zakładów gospodarki wodno-ściekowej. Interesuje się ekologią ekosystemów wodnych i zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem biocenozy osadu czynnego. Jest autorem i współautorem prac naukowych dotyczących relacji między pierwotniakami i mikroorganizmami występującymi w środowiskach wodnych i w oczyszczalniach ścieków.