Wydawnictwo Seidel-Przywecki jest organizatorem największych konferencji branży wod-kan w Polsce.

Nasze konferencje wyróżnia szczególnie staranny dobór tematów i wykładowców. Staramy się zachować równowagę pomiędzy zajęciami prowadzonymi przez wykładowców wyższych uczelni (niezbędne podstawy teoretyczne i osiągnięcia zespołów badawczych), praktykami (którzy opowiadają o własnych rozwiązaniach, osiągnięciach i problemach) oraz przedstawicielami przemysłu (promocja produktów i rozwiązań poprzez informowanie o nowych technologiach, właściwościach oferowanych produktów, a także odpowiadanie na pytania pozostałych uczestników).