Czy po ponad dwóch latach funkcjonowania regulatora rynku wodociągowo-kanalizacyjnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mamy już uregulowany rynek?

Niestety nadal problemów na rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przybywa. W związku z brakiem jasnych rozwiązań prawnych odbiorcom ww. usług będących w znaczącej mierze konsumentami coraz trudniej dochodzić swoich praw. Trudno szukać odpowiedzi na nurtujące odbiorców pytania na stronie regulatora.

To tylko kwestia regulacji

Dzięki SCT AutoAdjust mimośrodowa pompa ślimakowa jest automatycznie dostosowywana do optymalnego punktu pracy – wystarczy jedno kliknięcie w sterowni lub lokalnie na miejscu, za pośrednictwem aplikacji „SEEPEX Pump Monitor”. Docisk (tzw. clam-ping) pomiędzy najważniejszymi elementami roboczymi – rotorem i statorem – można łatwo dostosować do warunków procesu lub stopnia zużycia.

Kondycjonowanie gazu koksowniczego za pomocą Ferrameen COG 9016

Firma SUEZ miała okazję zademonstrować swoje możliwości w zakresie obróbki osadów generowanych przez COG. Celem było utrzymanie zaworów wewnętrznych w czystości i wydłużenie czasu pracy ekshaustora. Postanowiono zastosować w pojedynczym wentylatorze środek Ferrameen COG9016.

Rosyjskie operacje wpływu w kontekście Nord Stream 2

Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula i pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie w nowym podcaście „Polityka, Gospodarka, Klimat” Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza mówi o operacjach wpływu, bezpieczeństwie energetycznym, w szczególności w kontekście gazociągu Nord Stream 2.

Globalny rynek gazu ziemnego na progu sezonu 2021/2022

Dr Michał Paszkowski z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie w nowym podcaście „Polityka, Energia, Klimat” Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza mówi dlaczego brakuje gazu ziemnego na globalnym rynku na progu sezonu 2021/2022, a zwłaszcza dlaczego brakuje go w Europie.