Optymalizacja zasobów i wydajność sieci

W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy, jak właściciele-operatorzy z różnych sektorów przemysłu i wydobycia, a także przedsiębiorstwa energetyczne i urzędy robót publicznych różnej wielkości przyspieszały swoje transformacje cyfrowe.

Wdrażanie nowej dyrektywy w sprawie wody pitnej

DWD wprowadza obowiązek zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zgodnie z zaleceniami WHO i w oparciu o normę EN-15975 „Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management”, Part 2 „Risk management”

Raport dotyczący aktualizacji cyfrowych miast

Wiele wydarzyło się przez ten rok. Pandemia COVID przyniosła ze sobą nową normalność, ale w wielu aspektach miasta już wcześniej mierzyły się z licznymi kryzysami na licznych frontach i musiały dostosowywać się do koniecznych zmian.

Ładunek organiczny pod kontrolą – pomiary ChZT

W ostatnich latach monitoring ładunku organicznego nabrał dużego znaczenia w aspekcie codziennego funkcjonowania komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Mimo rozbudowanej analizy laboratoryjnej, efektywny i pewny pomiar tego parametru poprzez urządzenia quasi-online jest bardzo poszukiwany. Firma Endress+Hauser proponuje do tego zadania nowoczesny analizator Liquiline System CA80COD.