STORMWATER POLAND 2021

Piąta edycja największej w Polsce i cenionej w branży konferencji dotyczącej wód opadowych STROMWATER POLAND odbędzie sie w dniach 21-23 czerwca 2021r.

Legionella – wciąż aktualny problem

Za przyczynę większości rozpoznawalnych przypadków legionellozy uznaje się skażenie bakteriami z rodzaju Legionella instalacji klimatyzacyjnej, ale też wewnętrznej instalacji wody ciepłej. Bakterie Legionella sp. po przeniesieniu do instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej mogą szybko się namnażać.

Mikrozanieczyszczenia to substancje biologicznie czynne

Kwestia pojawiających się w środowisku wciąż nowych zanieczyszczeń staje się coraz poważniejszym problemem również dla gospodarki wodnej. Konieczne jest podjęcie działań, które zapobiegną przedostawaniu się do wód substancji szczególnie szkodliwych.