Oferta Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o. skierowana jest do specjalistów branży wodociągowo-kanalizacyjnej, ściekowej i osadowej. W obszarze naszych zainteresowań leży także szeroko rozumiana gospodarka wodna – wszystko to, co ma wpływ na dostępność wody pitnej dobrej jakości dla każdego człowieka.

Działamy nieprzerwanie od 1998 roku, wydając dwa specjalistyczne dwumiesięczniki: „Technologię Wody” i „Forum Eksploatatora”. Wydajemy także specjalistyczne podręczniki i monografie, których mamy w naszej ofercie ponad sto.

Nieodłączną częścią działalności Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o. jest organizacja konferencji i webinariów, których odbiorcami (uczestnikami) są przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych, biura projektowo-konsultingowe, studenci i pracownicy wyższych uczelni.

Konferencje i webinaria organizujemy w oparciu o liczny zespół zaufanych i oddanych swojej pracy specjalistów – wykładowców wyższych uczelni, doświadczonych eksploatatorów obiektów wod-kan, projektantów i konstruktorów z przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia dla branży, prawników i pracowników administracji publicznej.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia i ścisłej współpracy ze strony przedsiębiorstw produkujących urządzenia i świadczących usługi dla wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków… i pokrewnych dziedzin. To oni wspierają nas swoim doświadczeniem i wiedzą techniczną, za co odwdzięczamy się im ułatwiając bezpośredni kontakt z odbiorcami ich produktów.

 

Kontakt z nami:

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 21 M

05-509 Józefosław

tel: 22 877 31 88 lub 606 987 439

e-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

 

Więcej informacji o naszych produktach znajdziesz na stronach internetowych:

https://seidel-przywecki.pl/

https://seidel-przywecki.eu/