Oferta Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o. skierowana jest do specjalistów branży wodociągowo-kanalizacyjnej, ściekowej i osadowej. W obszarze naszych zainteresowań leży także szeroko rozumiana gospodarka wodna – wszystko to, co ma wpływ na dostępność wody pitnej dobrej jakości dla każdego człowieka.

Nieodłączną częścią działalności Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o. jest organizacja konferencji i seminarów, których odbiorcami (uczestnikami) są przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych, biura projektowo-konsultingowe, studenci i pracownicy wyższych uczelni.

Konferencje i seminaria organizujemy w oparciu o liczny zespół zaufanych i oddanych swojej pracy specjalistów – wykładowców wyższych uczelni, doświadczonych eksploatatorów obiektów wod-kan, projektantów i konstruktorów z przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia dla branży, prawników i pracowników administracji publicznej.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia i ścisłej współpracy ze strony przedsiębiorstw produkujących urządzenia i świadczących usługi dla wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków… i pokrewnych dziedzin. To oni wspierają nas swoim doświadczeniem i wiedzą techniczną, za co odwdzięczamy się im ułatwiając bezpośredni kontakt z odbiorcami ich produktów.

Więcej informacji o naszych produktach znajdziesz na stronach internetowych:

Książki i czasopisma – księgarnia internetowa