.

DWUDNIOWE SZKOLENIE ONLINE

.

.

Program Ekspert Osadu Czynnego Kombi 3.0 bazujący na wytycznych DWA jest stosowany w wielu krajach na świecie – w Polsce dostępny jest pod nazwą Ekspert Osadu Czynnego.

Celem seminarium jest przedstawienie funkcjonalności programu Ekspert Osadu Czynnego 3.0 wersja Kombi zgodnie z Wytyczną DWA A131 (data wydania: czerwiec 2016).

Program oblicza wartości wymiarujące dla oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, łącznie z zapotrzebowaniem na tlen.

Dotychczas najważniejszym parametrem wymiarującym proces oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego było BZT5. W nowej Wytycznej DWA parametrem wymiarującym dla osadu czynnego jest ChZT, z uwzględnieniem jego różnych frakcji.

Bardzo istotnym celem seminarium jest dokładne naświetlenie tematu, w zakresie sposobu uzyskania danych pomiarowych pozwalających na wymiarowanie komór osadu czynnego według nowych zasad i w jaki sposób stosować współczynniki pozwalające na ryczałtowe obliczenie poszczególnych frakcji ChZT bez konieczności dużych nakładów na pomiary.

Prowadzący:     

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka Politechnika Gdańska prof. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków

mgr inż. Wojciech Przywecki – Biuro Inżynierskie Przywecki i Partnerzy.

Program oblicza następujące elementy oczyszczalni z osadem czynnym:

 1. Wielkość komór osadu czynnego (objętości komór denitryfikacji i nitryfikacji).
 2. Wielkość i głębokość osadników wtórnych.
 3. Zapotrzebowanie na tlen.
 4. Ilość dyfuzorów niezbędnych do napowietrzania komór.
 5. Strumień osadu recyrkulowanego.
 6. Maksymalny teoretyczny strumień recyrkulacji wewnętrznej.

Seminarium adresowane jest do projektantów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków, do nauczycieli szkół wyższych, do studentów szkół wyższych (wydziałów inżynierii środowiska, ochrony środowiska itp.), a także do osób oceniających projekty oczyszczalni ścieków.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Sposoby przygotowania danych wejściowych w oparciu o bilans ścieków surowych
 2. Frakcje ChZT (wyznaczanie w oparciu o badania, interpretacja współczynników służących do szacunkowego obliczania frakcji ChZT).
 3. Metody analityczne i on-line wyznaczania frakcji ChZT.
 4. Wpływ obciążenie wtórnego oczyszczalni ścieków ładunkiem azotu zawartym w wodach procesowych pochodzących z gospodarki osadowej.
 5. Bilans masy osadu czynnego.
 6. Pompy do osadu recyrkulowanego.
 7. Wymiarowanie osadników wtórnych.
 8. Rodzaje zgarniaczy do osadników wtórnych.
 9. Możliwości optymalizacji konstrukcji budowli wlotowej osadnika wtórnego.
 10. Wymiarowanie komór osadu czynnego (strefa nitryfikacji i denitryfikacji oraz komora beztlenowa).
 11. Mieszadła stosowane w komorach denitryfikacji – metodyka ich doboru w zależności od kształtu i wymiarów komory.
 12. Zapotrzebowanie na tlen.
 13. Rodzaje pomp stosowanych do recyrkulacji wewnętrznej (denitryfikacyjnej).
 14. Dobór dyfuzorów do napowietrzania drobnopęcherzykowego.
 15. Optymalizacja doboru dmuchaw stosowanych do napowietrzania komór osadu czynnego.
 16. Przykładowe zwymiarowanie oczyszczalni ścieków z osadem czynnym i denitryfikacją wstępną przy pomocy programu „Ekspert Osadu Czynnego 3.0”.

.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA CZŁONKÓW PZITS