.

BEZPŁATNE WEBINARIUM

Wszyscy wiedzą, że bakterie nitkowate są zmorą każdej oczyszczalni ścieków. Z pomocą przychodzą różne rozwiązania, ale jedno z nich, które chcemy Państwu zaprezentować, preparat Optical bazuje na naturalnym minerale jakim jest węglan wapnia.

Preparat ten znalazł doskonałe zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, ponieważ:

  • zwiększa pojemność kwasową i buforuje ścieki chroniąc je przed zakwaszeniem,
  • zwiększa stabilność procesu i ogranicza podatność systemu na wystąpienie niestandardowych stanów operacyjnych,
  • zapewnia długo utrzymujące się działanie buforujące i stabilizuje kłaczki osadu czynnego, co znacznie ułatwia eksploatację,

Dzięki obecności dwuwartościowych jonów wapni powstające kłaczki osadu są większe co poprawia sedymentację oraz odwadnianie osadów. Jest łatwy w stosowaniu, magazynowaniu i obsłudze. Dostępny w formie stałej oraz trwałej zawiesiny o dużej zawartości substancji aktywnej.

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Prelegenci:

  • Wojciech Suchański – Dyrektor Oddział Wody i Ścieków, Brenntag Polska Sp. z o.o. 
  • Monika Wal – Sales Manager Water, Environmental Solutions Poland OMYA Sp.z  o.o. ,
  • Jan Stemann  – Application Manager Technical Services Water, OMYA International AG

.

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z technologią Optical, która optymalizuje proces nitryfikacji oraz ogranicza rozwój bakterii nitkowatych.

Webinarium skierowane jest do kierowników i technologów komunalnych oraz przemysłowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Program spotkania:

  1. Rozwiązania firmy OMYA w technologii wody i ścieków – Monika Wal
  2. Optical technologia wspomagania oczyszczania ścieków – Wojciech Suchański
  3. Optical omówienie przykładowych wdrożeń – Jan Stemann  

.

.