Nowa generacja powłok ochronnych do betonu – systemy natryskowe. Nowa generacja produktów powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych przeznaczonych dla przemysłu oraz obiektów gospodarki wodno-ściekowej

BEZPŁATNE WEBINARIUM

Systemy ochrony powłokowej betonu są częścią projektu naprawy i ochrony betonu. Projekt zabezpieczenia zbiornika powinien przewidywać wiele elementów zwanych zakresem rzeczowym.

Kompletny zakres rzeczowy projektu zabezpieczenia zbiornika powinien uwzględniać:

  • zabezpieczenie przed wilgocią zewnętrzną;
  • naprawy betonu;
  • iniekcję rys;
  • uszczelnienie armatury;
  • zabezpieczenie dylatacji;
  • powłokę ochronną.

Powłoka ochronna

Aby powłoka ochronna skutecznie spełniała swoje zadanie należy stosować wielokryterialny system wyboru właściwej technologii. Prócz właściwości użytkowych należy w nim również uwzględniać właściwości aplikacyjne.

Odporność na chemikalia

Aby wybrać powłokę odporną na obciążenia mechaniczne należy dobrze zrozumieć agresywność ekspozycji środowiskowej, w której powłoka będzie pracować.

Obciążenia i czynniki mechaniczne

Pomimo braku typowych obciążeń mechanicznych w zbiornikach na ciecze jak np. ruch kołowy który jest zazwyczaj kojarzony z tego typu obciążeniami, mechanika budowli zbiorników naraża powłoki ochronne na duży stres i uszkodzenia mechaniczne.

Trwałość i koszty utrzymania

Trwałość zabezpieczenia zbiornika zależy od zastosowanych technologii jak również od warunków otoczenia podczas aplikacji i jakości prowadzenia prac. Odpowiednio dobrana technologia zabezpieczenia zbiornika powoduje, że koszty jego utrzymania w długim okresie są relatywnie niskie.

Jedynym sposobem uniknięcia błędów w planowaniu i późniejszym wykonywaniu prac jest opracowanie list kontrolnych uwzględniających różne czynniki ryzyka, aby możliwe było właściwe monitorowanie i wdrażanie odpowiednich działań zaradczych na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

18 lutego 2021r. godzina 10:00 – 13:00

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Prelegenci: Janusz Banera MBCC, Jerzy Kieroński firma KJ

Program webinarium:

  1. Ochrona konstrukcji betonowych – innowacyjne rozwiązania dla przemysłu i oczyszczalni ścieków! We wszystkich zbiornikach woda nieprzerwanie próbuje przedostać się przez najsłabsze części konstrukcji. Wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć obejmują: Diagnostykę, koncepcję, planowanie, projektowanie, realizację prac i kontrolę. – Janusz Banera MBCC
  2. Zastosowanie najtrwalszej na rynku technologii zabezpieczeń betonu – prezentacja rozwiązań na przykładzie konkretnych budowli, m. innymi: zbiorniki wody technologicznej, zbiorniki do uzdatniania wody, zbiorniki do magazynowania wody, oczyszczalnie ścieków. – (case study) – Jerzy Kieroński firma KJ 
  3. Pytania, dyskusja