SZKOLENIE ONLINE

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu modelowania i optymalizacji procesów oczyszczania ścieków opartych o metodę osadu czynnego. Od połowy lat 80-siątych XX wieku trwają prace nad sformułowaniem opisu ilościowego procesów biochemicznych zachodzących podczas oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Opracowano kilka liczących się modeli matematycznych opisujących biologiczne oczyszczanie ścieków za pomocą osadu czynnego.

Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • jakie są zastosowania modeli komputerowych w oczyszczalniach ścieków?
  • jak zbudować i praktycznie wykorzystać model własnej oczyszczalni ścieków?
  • jakie dane z oczyszczalni są przydatne do modelowania?
  • jak uwzględnić model kosztów operacyjnych?

Część praktyczna: 

  • optymalizacja procesu usuwania azotu z wykorzystanie programu GPS-X do modelowania i optymalizacji procesów oczyszczania ścieków.

GPS-X TM to pierwszy komercyjny symulator dynamicznej oczyszczalni ścieków. Jest to najbardziej zaawansowane na rynku narzędzie do matematycznego modelowania, sterowania, optymalizacji i zarządzania oczyszczalniami ścieków. GPS-X TM oferuje przyjazną dla użytkownika, solidną, konfigurowalną, szybką platformę ze skalibrowanymi modelami i najbardziej wszechstronnym zestawem procesów jednostkowych. Zawiera najnowocześniejsze narzędzia Influent Advisor, zaawansowane kontrolery, optymalizator, analizę wrażliwości, menedżera scenariuszy i narzędzia do analizy statystycznej.

Patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia Politechnika Gdańska

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU WRAZ Z CERTYFIKATEM

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma tygodniową, pełną wersję programu GPS-X kanadyjskiej firmy Hydromantis oraz książkę “Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego”

Szkolenie skierowane jest do:

  •  kadry kierowniczej i technologów oczyszczalni ścieków,
  •  firm konsultingowych,
  •  biur projektów,
  • uczelni i instytutów badawczych