BEZPŁATNE WEBINARIUM

Podczas seminarium poruszony zostanie aktualny stan prawny zagospodarowania osadów ścieków i przedstawione zostaną różne metody przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych od rolniczego po energetyczne wykorzystanie.

Małe oczyszczalnie ścieków mają inny potencjał do przeróbki i zagospodarowania osadów niż duże czy średnie. Aby prawidłowo zaplanować modernizację oczyszczalni ścieków należy przygotować rzetelną analizę ilości powstających osadów ściekowych i wybrać optymalne rozwiązanie dla danej wielkości oczyszczalni.

Seminarium skierowane jest do eksploatatorów małych, średnich i dużych oczyszczalni ścieków.

4 WRZESIEŃ 2020r. godzina 10:00 – 12:00

PRELEGENCI: dr inż. Adam Masłoń prof. PRz, mgr inż. Adam Orzech, mgr inż. Witold Woroszyłło, mgr inż. Michał Świsłowski

ORGANIZATOR: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Program spotkania:

  • Aktualny stan prawny zagospodarowania osadów ściekowych.
  • Metody przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych od wykorzystania rolniczego po energetyczne.
  • Optymalne rozwiązania zagospodarowania osadów, które sprawdziły się na przestrzeni lat dla małych, średnich i dużych oczyszczalni ścieków.
  • Analiza ilości powstających osadów ściekowych.
  • Jak dokonać optymalnego wyboru rozwiązania dla danej wielkości oczyszczalni?
  • Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania mikrobiogazowni BIOLECTRIC w gospodarce osadowej komunalnych oczyszczalniach ścieków od 10 do 30 tys. RLM.
  • Suszarnie niskotemperaturowe. Energooszczędna technologia suszenia osadów z wykorzystaniem pomp ciepła.
  • Granulacja osadów. Zagospodarowanie osadów z uzyskaniem produktu polepszającego jakość gleby.