BEZPŁATNE WEBINARIUM

Celem spotkania jest pokazanie możliwości bezpiecznego pozyskiwania wody do picia z jednoczesnym obniżeniem kosztów eksploatacji ujęć i pomp głębinowych (energia, diagnostyka, pewność dostaw wody).

Seminarium skierowane jest do użytkowników ujęć wód podziemnych – głównie do Przedsiębiorstw Wodociągowych i Jednostek Samorządowych.

Tematyka skupiona jest na kluczowych zagadnieniach związanych z eksploatacją ujęć wód podziemnych, takich jak:

  • Spełnienie wymogów prawnych i merytorycznych wymaganych aktualnymi ustawami i rozporządzeniami;
  • Analiza ryzyka w eksploatacji ujęć głębinowych;
  • Wdrażanie nowoczesnych technologii – systemów w eksploatacji ujęć wód podziemnych zapewniających zarówno energooszczędność jak i pewność w dostawach wody;
  • Prezentacja najnowszego oprzyrządowania i opomiarowania układów pompowych spełniającego wysokie wymogi eksploatacji w warunkach ujęciowych – klasy dokładności, programowalność zakresów pomiarowych, gwarancja pracy w trudnych warunkach, itp.;
  • Nowe kierunki w pozyskiwaniu oszczędności energii w pracy ujęć – grawitacyjne akumulatory energii, uniwersalny wskaźnik energochłonności, ocena jakości energetycznej geo-hydrauliki studziennej, itp.

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Prelegenci: dr inż. Marian Strączyński, mgr  Andrzej Rodzoch, mgr inż. Tomasz Dobkowski, mgr inż. Mateusz Szatko, mgr Maciej Chruśliński

Plan spotkania:

  1. Analiza Ryzyka i strefy ochronne ujęć wód podziemnych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów krajowych i UE – mgr Andrzej Rodzoch – Hydro-Eko
  2. Zagadnienia teoretyczne w energooszczędnej eksploatacji pomp głębinowych i ujęć. Bilans zużycia energii, wskaźniki, jakość energetyczna geo-hydrauliki studziennej. Przykłady praktyczne – dr inż. Marian Strączyński, SPMSYSTEM.
  3. Nowoczesne głębinowe agregaty pompowe z silnikami synchronicznymi – mgr inż. Tomasz Dobkowski, Wilo Polska Sp. z o.o.
  4. Aparatura do pomiaru ciśnienia, poziomu i przepływu – charakterystyka urządzeń, dobór i zastosowanie w przemyśle wodno-kanalizacyjnym – mgr inż. Maciej Chruśliński, Aplisens S.A.
  5. Bezpieczna eksploatacja studni głębinowych – mgr inż. Mateusz Szatko, GWE POL-BUD Sp. z o.o.