.

SPECJALISTYCZNE  SZKOLENIA  TECHNICZNE  –  z podręcznikami i certyfikatami uczestnictwa

.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego uczestnicy otrzymają dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu energooszczędnej eksploatacji pomp i ujęć głębinowych. Zdobędą wiedzę z nowoczesnych rozwiązań techniki pompowej w zakresie pomp głębinowych i systemów ich sterowania. Jednym z szeroko omówionych tematów będzie diagnostyka studni i wskaźnik jakości energetycznej geohydrauliki studziennej.

Każdy uczestnik w ramach udziału w szkoleniu otrzyma książkę „Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych” Strączyński , Urbański , Latoń

Książka zostanie wysłana w tygodniu poprzedzającym szkolenie. Podczas szkolenia uczestnicy będą korzystali z materiałów zawartych w książce.

.

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Prelegenci:

dr inż. Marian Strączyński –  MAST Sp. z o.o.

dr inż. Tomasz Górka – BLWM Sp. z o.o. Pracownia interpretacji badań geofizycznych

mgr inż. Andrzej Rodzoch – HYDROEKO Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

.

.Tematyka szkolenia – podjęta problematyka

Hydrogeologia:

 • Warunki bezpiecznej i efektywnej eksploatacji ujęć wód podziemnych
 • Wody podziemne – podstawowe informacje
 • Znaczenie wód podziemnych w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia
 • Sposoby ujmowania wód podziemnych
 • Projektowanie i wykonawstwo ujęć wód podziemnych
 • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
 • Ochrona zasobów wodnych ujęć wód podziemnych – przepisy, praktyka i zagrożenia
 • Ocena stanu technicznego kolumny rur okładzinowych.
 • Weryfikacja konstrukcji orurowania i jej zgodności z projektem.
 • Ocena wypełnienia / uszczelnienia / zacementowania przestrzeni pierścieniowej.
 • Ocena stanu obsypki filtracyjnej.
 • Analiza strefowej wydajności otworu i przepustowości filtra.
 • Analiza problematyki migracji i napływu wód niepożądanych, w tym obciążonych bakteriologicznie.
 • Analiza problematyki piaszczenia otworu.
 • Analiza starzenia się otworu i postępu procesów kolmatacji.
 • Ocena szczelności złączy rurowych i skrzywienia osi otworu od pionu.
 • Badania kontrolne w otworach nowych jako podstawa odbioru robót wiertniczych.

Technika pompowa:

 • pojęcia charakterystyk hydraulicznych i energetycznych pomp  głębinowych,
 • wyróżnik szybkobieżności,
 • wykaz i znaczenie strat w pompie wirowej – sprawność energetyczna,
 • tolerancje odchyłek parametrów wg EN-ISO 9906 – krzyż tolerancji,
 • wyróżnik  NPSHR , przedział stosowalności.

Elektrotechnika:

 • pojęcia charakterystyk energetycznych silników  głębinowych – asynchronicznych,
 • parametry znamionowe silników,
 • silniki synchroniczne,
 • wytyczne w zasilaniu elektrycznym silników.

Układy pompowe pomp głębinowych:

 • charakterystyka układu pompowego pompy głębinowej w studni,
 • współpraca charakterystyk pompy i  studni,
 • budowa i opomiarowanie układu pompowego pomy głębinowej,
 • dobór pompy głębinowej do wymaganych parametrów pracy układu,
 • sprawność energetyczna układu pompowego pompy głębinowej,
 • analiza funkcji niezawodności w eksploatacji pomp i układów pompowych studni.

Systemowe zarządzanie w energooszczędnej eksploatacji pomp:

 • technika cyfrowa w energooszczędnej eksploatacji pomp głębinowych,
 • interaktywny monitoring pracy układów pompowych i studni,
 • zakres przetwarzanych danych i informacji,
 • przykłady rozwiązania z praktyki.

Wybrane zalecenia i uwagi w prowadzeniu energooszczędnej eksploatacji ujęć:

 • współczesne opomiarowanie układów pompowych pomp głębinowych,
 • interpretacja i ocena wyników pomiarów,
 • bilans mocy w eksploatowanym układzie pompowym i współpracującej studni,
 • wskaźnik jakości energetycznej geohydrauliki studni,
 • wpływ stanu technicznego studni na zużycie energii w eksploatacji,
 • zastosowanie głębinowych agregatów pompowych z silnikami synchronicznymi.

Kierunki rozwoju w energooszczędnej eksploatacji ujęć :

 • systemowa diagnostyka stany technicznego studni,
 • nowoczesne technologie w technice pompowej i elektrotechnice,
 • wzrost zastosowania źródeł energii odnawialnej w eksploatacji ujęć,
 • akumulacja energii na ujęciach.

Koszt udziału w szkoleniu:

Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma certyfikat wydany przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, która objęła patronat nad wydarzeniem.

Patronat: