Bezpieczna woda do picia - jak przygotować sie do oceny i zarządzania ryzykiem

WEBINARIUM

..

Bezpieczna woda do picia – jak przygotować się do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem?

Celem webinarium jest przygotowanie podmiotów odpowiedzialnych i realizujących zadanie zaopatrzenia w wodę do nowych wymogów wynikających z nowej Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wprowadzania obowiązkowego systemu oceny ryzyka i zarządzanie ryzykiem, minimalizowania wycieków wody, informowania konsumentów. Podczas seminarium przedstawione będą również wybrane technologie i pomiary analityczne pozwalające na minimalizowanie potencjalnych ryzyk.

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

cześć I 22 czerwca 2020

Prelegenci: mgr inż. Barbara Mulik, dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Radosław Włodarski

Program spotkania

  • Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem w obszarze zasilania ujęć wody pitnej w aspekcie nowej dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia – mgr inż. Barbara Mulik, Doradca ds. jakości i bezpieczeństwa wody
  • Identyfikacja zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych jako podstawa budowy planów bezpieczeństwa wody (PBW) na etapie poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Katalog zagrożeń cz.1 – pobór wody pitnej – dr inż. Łukasz Weber, Nentech
  • Bezpieczeństwo technologiczne i możliwe oszczędności dzięki optymalizacji procesu filtracji wody – mgr inż. Radosław Włodarski, Filtralite

cześć II 24 czerwca 2020

Prelegenci: dr inż. Klara Ramm, dr inż. Łukasz Weber, mgr.inż. Bogusława Bojdunik-Tomaszewska, mgr.inż. Maciej Krugły

Program spotkania

  • Nowe wyzwania wynikające ze zmian w dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – dr inż. Klara Ramm, EurEau, IGWP
  • Identyfikacja zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych jako podstawa budowy planów bezpieczeństwa wody (PBW) na etapie poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Katalog zagrożeń cz.2 – uzdatnianie i magazynowanie wody – dr inż. Łukasz Weber, Nentech
  • Ocena bezpieczeństwa wody na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych i pomiaru mętności – mgr.inż. Bogusława Bojdunik-Tomaszewska, mgr.inż. Maciej Krugły, Hach Lange

cześć III 26 czerwca 2020

Prelegenci: dr hab. inż. Izabela Zimoch, dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Mateusz Szatko

Program spotkania

  • Opracowanie i wdrażanie planów bezpieczeństwa wody (PBW) w przedsiębiorstwie wodociągowym – dr hab. inż. prof. Pol Sl. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska
  • Identyfikacja zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych jako podstawa budowy planów bezpieczeństwa wody (PBW) na etapie poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Katalog zagrożeń cz.3 – dystrybucja wody – dr inż. Łukasz Weber, Nentech
  • Studnia głębinowa – bezpieczne źródło wody – mgr inż. Mateusz Szatko, GWE-Pol-Bud

KOSZT UDZIAŁU W 3-DNIOWYM WEBINARIUM