BEZPŁATNE WEBINARIUM

Webinarium skierowane jest do użytkowników ujęć wód podziemnych – głównie do Przedsiębiorstw i Zakładów Wodociągowych, Zakładów Komunalnych i Jednostek Samorządowych. Tematyka spotkania skupiona jest na kluczowych zagadnieniach związanych z eksploatacją ujęć wód takich jak:

  • Spełnienie wymogów prawnych i merytorycznych wymaganych aktualnymi ustawami i rozporządzeniami,
  • Wdrażanie nowoczesnych technologii w eksploatacji ujęć wód podziemnych zapewniających zarówno diagnostykę ich pracy jak energooszczędność.
  • Prezentacja najnowszych agregatów pompowych z silnikami synchronicznymi.
  • Aktualnie opatentowane rozwiązanie pomiarów ciśnień w układach pompowych pomp głębinowych.

,,,

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Prelegenci: dr inż. Marian Strączyński, mgr inż. Barbara Mulik, mgr inż. Bartosz Tywonek

Plan spotkania

  • Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do wód podziemnych ujmowanych na cele zaopatrzenia ludności w wodę – aspekty prawne i merytoryczne: – mgr inż. Barbra Mulik, doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody
  • SPMSYSTEM – system zarządzania , sterowania i interaktywnego monitoringu eksploatacji ujęć wód – dr inż. Marian Strączyński, MAST, Bełchatów
  • Optymalizacja kosztów pracy pompy w ujęciach wodnych – mgr inż. Bartosz Tywonek, WILO Sp. z o.o.