BEZPŁATNE WEBINARIUM

Tematyka spotkania skupiona jest na kluczowych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym wody i zarządzanie ryzykiem.

Celem webinarium jest przygotowanie podmiotów odpowiedzialnych i realizujących zadanie zaopatrzenie w wodę do nowych wymogów wynikających z rewizji Dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wprowadzania systemu zarządzania ryzykiem. Webinarium skierowane jest do Przedsiębiorstw i Zakładów Wodociągowych, Zakładów Komunalnych i Jednostek Samorządowych odpowiedzialnych za produkcję i dystrybucję wody do picia.

6 PAŹDZIERNIKA 2020r. godzina 10:00 – 12:00

PRELEGENCI: mgr inż. Barbara Mulik, Doradca ds. jakości wody; mgr inż. Cezary Rokicki, Proffico Sp. z o.o.

ORGANIZATOR: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

.

Program spotkania :

  • Wyzwania wynikające ze zmian w dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Dezynfekcja wody jako element zarządzania ryzykiem
  • Skuteczna dezynfekcja wody pitnej – teoria i praktyka

..