BEZPŁATNE WEBINARIUM

Seminarium skierowane jest do użytkowników ujęć wód podziemnych – głównie do Przedsiębiorstw Wodociągowych i Jednostek Samorządowych. Tematyka Konferencji skupiona jest na kluczowych zagadnieniach związanych z eksploatacją ujęć wód podziemnych, takich jak:

  • Spełnienie wymogów prawnych i merytorycznych wymaganych aktualnymi ustawami i rozporządzeniami,
  • Wdrażanie nowoczesnych technologii – systemów w eksploatacji ujęć wód podziemnych zapewniających zarówno energooszczędność jak i diagnostykę ich pracy,
  • Prezentacja najnowszego oprzyrządowania i opomiarowania układów pompowych  spełniającego wysokie wymogi eksploatacji w warunkach ujęciowych – klasy dokładności, programowalność zakresów pomiarowych, gwarancja pracy w trudnych warunkach, itp.,
  • Nowe kierunki w pozyskiwaniu oszczędności energii w pracy ujęć – grawitacyjne akumulatory energii, uniwersalny wskaźnik energochłonności, ocena jakości energetycznej geo-hydrauliki studziennej, itp.

13 PAŹDZIERNIKA 2020r. godzina 10:00 – 13:00

PRELEGENCI: mgr inż. Barbara Mulik, Doradca ds. jakości wody; dr inż. Marian Strączyński, Mast Bełchatów; mgr inż. Maciej Chruśliński, Aplisens S.A.

ORGANIZATOR: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

….

Program spotkania :

  • Eksploatacja studni głębinowych w aspekcie zarządzania ryzykiem
  • SPMSYSTEM – system zarządzania w energooszczędnej eksploatacji ujęć wód
  • Prezentacja najnowszego oprzyrządowania i opomiarowania układów pompowych