Badanie wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID – 19 w ściekach komunalnych. Przełomowe rozwiązanie we wczesnym wykrywaniu.

BEZPŁATNE WEBINARIUM

Badanie ścieków pod kątem obecności wirusa Covid-19 to ważne narzędzie w walce z obecną pandemią. Wykrycie wirusa w różnych strumieniach ścieków (DPS, domy studenckie, hotele, gminy) dopływających do oczyszczalni jest potężnym narzędziem wczesnego ostrzegania do identyfikacji bezobjawowych nosicieli.

Kanadyjska firma LuminUltra (główny dostawca testów do badania SARS-CoV-2 dla rządu Kanady), której produkty firma Tigret Sp. z o.o. dystrybuuje w Polsce), opracowała komercyjnie dostępny zestaw odczynników do wykrywania i ilościowej oceny występowania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach.

Dedykowany skład odczynników oraz szczegółowa instrukcja pozwalają na wykonanie oznaczenia w krótkim czasie (około 2-3 godzin).

Dostępne są również testy dla monitoringu występowania SARS-CoV-2 na powierzchni, dla potrzeb weryfikacji jakości i skuteczności procedur odkażania.

Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Prelegenci: Prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska, mgr inż. Grzegorz Piętowski, Tigret Sp. z o.o.

Program webinarium:

  • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w obliczu nowego zagrożeni SARS-CoV-2 -prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska
  • Szybki test w kierunku COVID-19 służący do badania ścieków w terenie – mgr inż. Grzegorz Piętowski, Tigret Sp. z o.o.

Testy na SARS-CoV-2

Rozwiązania monitoringu środowiskowego firmy LuminUltra są stosowane do wykrywania obecności SARS-CoV-2 – wirusa, który wywołuje COVID-19 – w obszarach, które mogą być źródłem przenoszenia wirusa pomiędzy ludźmi. Użytkownicy mogą ocenić obecność wirusa używając specyficznego zestawu odczynników, procedury i urządzeń do przeprowadzenia badania. Wyniki są dostępne szybciej, są dokładniejsze i bardziej wiarygodne niż w innych rozwiązaniach. Seria kolejnych etapów procedury przekształca wirusa pobranego w mierzalną postać, nadającą się do stosowania w dobrze poznanej metodzie reakcji łańcuchowej odwróconej transkrypcji ilościowej polimerazy (RT-qPCR). GeneCount jest niezbędnym narzędziem do weryfikacji, czy środowisko zostało przywrócone do bezpiecznego poziomu dla pracy, funkcjonowania i odpoczynku ludzi.

Istotne zalety testu SARS-CoV-2 z firmy LuminUltra:

  • wirus jest deaktywowany w momencie pobrania (wprowadzenia) próbki do fiolki zawierającej roztwór deaktywujący – tym samym próbka może być dalej badana w układzie jako niezawierająca aktywnego wirusa,
  • nowa, zgłoszona do opatentowania, metoda odzysku wirusa z próbki, znacząco skraca procedurę i podnosi wydajność odzysku nawet do 40%, przy zmniejszonej objętości próbki,
  • 100% specyficzność – test wykrywa genom N2 – obecny tylko w wirusie SARS-CoV-2,
  • niska granica wykrywalności: ok. 48 GU/ml (jednostki genomowe / mililitr),
  • relatywnie niska cena za próbkę,
  • gotowe zestawy testowe odczynników,
  • dostępny sprzęt qPCR-RT, nadający się również do wykorzystania dla innych badań techniką qPCR,
  • możliwość używania zestawów testowych na analizatorach innych producentów.  

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem: Tigret – SARS-CoV-2 i mikrobiologia w instalacjach