Strącanie wstępne – wpływ na pracę Oczyszczalni Ścieków w Krotoszynie

Oczyszczalnia ścieków w Krotoszynie powstała w roku 1993 (część mechaniczna), oraz w roku 1995 (część biologiczna) i odbiera ścieki z terenu miasta i gminy Krotoszyn. Nieczystości płynne docierają do oczyszczalni kolektorem sanitarnym. Ze względu na brak pełnej kanalizacji, głównie gminy, część ścieków jest dowożona pojazdami asenizacyjnymi. Podczas projektowania oczyszczalni uwzględniono możliwość rozbudowy, czyli zwiększenia przepustowości obiektu.

Oczyszczanie trudnych ścieków przemysłowych za pomocą technologii MBR razem z MACarrier

W Europie obowiązują surowe przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mające na celu ochronę dostaw wody i zachęcanie do jej ponownego wykorzystywania. Jeśli wartości te zostaną przekroczone, zakłady będą musieli uiścić znaczne opłaty lub mogą zostać poproszeni o wstrzymanie produkcji ze względu na niespełnienie wymagań dotyczących odprowadzania ścieków.