Czy warto wybierać nowoczesną technologię dmuchaw i mikroturbin gazowych na łożyskach powietrznych? Przykład wielu polskich oczyszczalni, w tym kościańskiej pokazuje, że zdecydowanie tak

W dobie wzrastających kosztów energii elektrycznej oraz transformacji sektora energetycznego w Polsce, coraz więcej zakładów przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków poszukuje rozwiązań technologicznych pozwalających zmniejszyć zużycie prądu, ograniczyć koszty eksploatacyjne parku maszynowego oraz zmaksymalizować niezawodność jego pracy.

Wpływ preparatu bentonitowego BX10 na redukcję piany oraz ograniczenie liczebności promieniowców

Badania Pracowni Biologicznej BIOM doprowadziły do opracowania efektywnej strategii kontroli promieniowców oraz skutków ich występowania w osadzie czynnym. Wykazano w nich m.in. wpływ preparatu BX10 na znaczną redukcję substancji tłuszczowych, co odgrywa kluczową rolę w kontekście tempa wzrostu i liczebności promieniowców.