Zastosowanie aeratorów strumienicowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych

Napowietrzanie w procesie oczyszczania ścieków z zastosowaniem osadu czynnego jest bardzo istotne w procesie nitryfikacji oraz częściowo usuwania związków węgla organicznego. Wyboru można dokonać pomiędzy urządzeniami do napowietrzania powierzchniowego, urządzeniami do napowietrzania sprężonym powietrzem lub napowietrzania wgłębnego z mieszaniem mechanicznym.