Wpływ preparatu bentonitowego BX10 na redukcję piany oraz ograniczenie liczebności promieniowców

Badania Pracowni Biologicznej BIOM doprowadziły do opracowania efektywnej strategii kontroli promieniowców oraz skutków ich występowania w osadzie czynnym. Wykazano w nich m.in. wpływ preparatu BX10 na znaczną redukcję substancji tłuszczowych, co odgrywa kluczową rolę w kontekście tempa wzrostu i liczebności promieniowców.

Nawóz organiczno-mineralny z osadów ściekowych

Z uwagi na fakt, że istnieją znaczne problemy z zagospodarowaniem osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków, zachodzi konieczność poszukiwania nowych metod ich przetwarzania, dlatego też w Politechnice Rzeszowskiej podjęto się prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji nawozów na bazie osadów ściekowych z dodatkiem pylistych materiałów.