Oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami o osi poziomej w komorach cyrkulacyjnych

Komory cyrkulacyjne z napowietrzaniem aeratorami o wale poziomym są doskonałym rozwiązaniem oczyszczalni dla gmin i mniejszych miast, ze względu na proste rozwiązania i łatwą eksploatację, co przekłada się na niskie koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji.