Oczyszczanie trudnych ścieków przemysłowych za pomocą technologii MBR razem z MACarrier

W Europie obowiązują surowe przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mające na celu ochronę dostaw wody i zachęcanie do jej ponownego wykorzystywania. Jeśli wartości te zostaną przekroczone, zakłady będą musieli uiścić znaczne opłaty lub mogą zostać poproszeni o wstrzymanie produkcji ze względu na niespełnienie wymagań dotyczących odprowadzania ścieków.