Optymalizacja usuwania azotu – poprawa efektów oczyszczania i krok na drodze do samowystarczalności energetycznej Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków – podsumowanie projektu

W oczyszczalniach ścieków wykorzystujących fermentację metanową, podczas odwadniania osadów powstają ciepłe (>25°C) odcieki. Zwykle odcieki te są zawracane na początek oczyszczalni, gdzie mieszają się ze ściekami surowymi i obciążają komory osadu czynnego (KOCz).