Strategia działania Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w związku z panującą epidemią Covid-19

W związku z trudną sytuacją jaka panuje w Polsce i na świecie, wszyscy zostaliśmy zmuszeni do zweryfikowania naszych planów, zarówno prywatnych jak i zawodowych. My także podjęliśmy szereg przedsięwzięć, aby chronić nasze zdrowie, a jednocześnie wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań. Cały czas pracujemy i pozostajemy z Wami w kontakcie

Koronawirus a obieg wody – co powinni wiedzieć specjaliści

​​Koronawirus szybko został okrzyknięty wrogiem publicznym nr 1. Dlatego, chociaż nie wydaje się, żeby miał on jakiekolwiek znaczenie dla pracy SUW lub oczyszczalni ścieków (poza ogólnymi problemami wynikającymi ze zwiększonej absencji pracowników czy problemów z dostawami środków odkażających itp.), uważamy, że w praktyce warto odwoływać się do dobrze udokumentowanej wiedzy. Polecamy lekturę oryginalnego artykułu N. McLellan, D. Pernitsky’ego i A. Umble, który opublikowano na portalu Wateronline.