Optymalizacja usuwania azotu w wyniku modyfikacji istniejącego układu A2O przy wspomaganiu koagulantem żelazowym PIX 113 i zewnętrznym źródłem węgla KEM CARBO

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na możliwość zwiększenia skuteczności usuwania azotu ogólnego w ciągu głównym w istniejących obiektach poprzez zmianę reżimu technologicznego, polegającą na wprowadzeniu końcowej denitryfikacji wspomaganej zewnętrznym źródłem węgla oraz koagulantem żelazowym.