Antybiotyki w wodach

Gospodarka odpadami farmaceutycznymi w basenie Morza Bałtyckiego wymaga działań naprawczych

Gospodarka niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami wymaga zrewidowania w całym regionie Morza Bałtyckiego. Zastosowanie rożnych środków w celu zmniejszenia emisji aktywnych składników farmaceutycznych (z ang. active pharmaceutical ingredientsAPIs) do środowiska oraz udoskonalenie procedur odbioru i przetwarzania zebranych farmaceutyków, uważane jest za łatwo osiągalny cel.