Strategia działania Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w związku z panującą epidemią Covid-19

W związku z trudną sytuacją jaka panuje w Polsce i na świecie, wszyscy zostaliśmy zmuszeni do zweryfikowania naszych planów, zarówno prywatnych jak i zawodowych. My także podjęliśmy szereg przedsięwzięć, aby chronić nasze zdrowie, a jednocześnie wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań. Cały czas pracujemy i pozostajemy z Wami w kontakcie