Efektywna pomoc w pomiarach jakości i analizie wody

Ciągle zaostrzane wymogi prawne dotyczące kontroli jakości wody oraz nasilający się problem ograniczania jej światowych zasobów sprawiają, że kontrolowanie jakości wody oraz jej parametrów granicznych to zwykła konieczność. Coraz częściej podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie tego typu pomiarów muszą wywiązywać się ze swoich zadań, mając do dyspozycji minimalne zasoby pracownicze oraz ograniczony budżet.