Analiza ryzyka jako ważny element procedury wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych ujęć wody – ocena stanu aktualnego i wytyczne dla użytkowników ujęć

Z uwagi na swoje walory użytkowe i ograniczone zasoby wody podziemne , traktowane są powszechnie jako dobro narodowe o strategicznym znaczeniu, które należy poddać szczególnym przepisom dotyczącym ich wykorzystania i ochrony.