Wpływ preparatu bentonitowego BX10 na redukcję piany oraz ograniczenie liczebności promieniowców

Badania Pracowni Biologicznej BIOM doprowadziły do opracowania efektywnej strategii kontroli promieniowców oraz skutków ich występowania w osadzie czynnym. Wykazano w nich m.in. wpływ preparatu BX10 na znaczną redukcję substancji tłuszczowych, co odgrywa kluczową rolę w kontekście tempa wzrostu i liczebności promieniowców.