Most na Wiśle w Puławach

Zagrożenia komunikacyjne w analizie ryzyka ujęć wody pitnej

W latach 2001-2017 strefy ochronne ujęć wody nie były obligatoryjne. Nowe Prawo wodne nie wprowadziło, co prawda, stref ochronnych, ale nałożyło na operatorów ujęć obowiązek oceny ryzyka eksploatowanych ujęć. Artykuł rozwija problematykę oceny jednego z zagrożeń.

Analiza ryzyka jako ważny element procedury wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych ujęć wody – ocena stanu aktualnego i wytyczne dla użytkowników ujęć

Z uwagi na swoje walory użytkowe i ograniczone zasoby wody podziemne , traktowane są powszechnie jako dobro narodowe o strategicznym znaczeniu, które należy poddać szczególnym przepisom dotyczącym ich wykorzystania i ochrony.