Strącanie wstępne – wpływ na pracę Oczyszczalni Ścieków w Krotoszynie

Oczyszczalnia ścieków w Krotoszynie powstała w roku 1993 (część mechaniczna), oraz w roku 1995 (część biologiczna) i odbiera ścieki z terenu miasta i gminy Krotoszyn. Nieczystości płynne docierają do oczyszczalni kolektorem sanitarnym. Ze względu na brak pełnej kanalizacji, głównie gminy, część ścieków jest dowożona pojazdami asenizacyjnymi. Podczas projektowania oczyszczalni uwzględniono możliwość rozbudowy, czyli zwiększenia przepustowości obiektu.

Szczegóły

Czy warto wybierać nowoczesną technologię dmuchaw i mikroturbin gazowych na łożyskach powietrznych? Przykład wielu polskich oczyszczalni, w tym kościańskiej pokazuje, że zdecydowanie tak

W dobie wzrastających kosztów energii elektrycznej oraz transformacji sektora energetycznego w Polsce, coraz więcej zakładów przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków poszukuje rozwiązań technologicznych pozwalających zmniejszyć zużycie prądu, ograniczyć koszty eksploatacyjne parku maszynowego oraz zmaksymalizować niezawodność jego pracy.

Szczegóły

Efektywna pomoc w pomiarach jakości i analizie wody

Ciągle zaostrzane wymogi prawne dotyczące kontroli jakości wody oraz nasilający się problem ograniczania jej światowych zasobów sprawiają, że kontrolowanie jakości wody oraz jej parametrów granicznych to zwykła konieczność. Coraz częściej podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie tego typu pomiarów muszą wywiązywać się ze swoich zadań, mając do dyspozycji minimalne zasoby pracownicze oraz ograniczony budżet.

Szczegóły

Zmiany własności mechanicznych siatki studniarskiej wykonanej z poliamidu (PA) w czasie eksploatacji studni wodociągowych i renowacji chemicznych

  Wszystkie studnie (nawet te nieeksploatowane) z czasem ulegają szybszemu lub powolniejszemu zużyciu. Zależy to od warunków hydrogeologicznych, konstrukcji studni, sposobu eksploatacji itp. Procesy starzenia powodują efekt kolmatacji (zapychania, ang. clogging) obserwowany jako spadek wydajności otworu, konieczność obniżania zawieszenia lub wymiany pompy na większą i rosnące koszty energii elektrycznej. Przyczyną są osady, podobne do tych…

Szczegóły