Ponowne zwycięstwo Katowic!

Sukces Katowickich Wodociągów w dużej mierze zawiązany jest z podejmowaniem wspólnie z Miastem Katowice licznych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Nawóz organiczno-mineralny z osadów ściekowych

Z uwagi na fakt, że istnieją znaczne problemy z zagospodarowaniem osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków, zachodzi konieczność poszukiwania nowych metod ich przetwarzania, dlatego też w Politechnice Rzeszowskiej podjęto się prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji nawozów na bazie osadów ściekowych z dodatkiem pylistych materiałów.