Legionella – wciąż aktualny problem

Za przyczynę większości rozpoznawalnych przypadków legionellozy uznaje się skażenie bakteriami z rodzaju Legionella instalacji klimatyzacyjnej, ale też wewnętrznej instalacji wody ciepłej. Bakterie Legionella sp. po przeniesieniu do instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej mogą szybko się namnażać.

Szczegóły