Legionella – wciąż aktualny problem

Za przyczynę większości rozpoznawalnych przypadków legionellozy uznaje się skażenie bakteriami z rodzaju Legionella instalacji klimatyzacyjnej, ale też wewnętrznej instalacji wody ciepłej. Bakterie Legionella sp. po przeniesieniu do instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej mogą szybko się namnażać.

Mikrozanieczyszczenia to substancje biologicznie czynne

Kwestia pojawiających się w środowisku wciąż nowych zanieczyszczeń staje się coraz poważniejszym problemem również dla gospodarki wodnej. Konieczne jest podjęcie działań, które zapobiegną przedostawaniu się do wód substancji szczególnie szkodliwych.

Strącanie wstępne – wpływ na pracę Oczyszczalni Ścieków w Krotoszynie

Oczyszczalnia ścieków w Krotoszynie powstała w roku 1993 (część mechaniczna), oraz w roku 1995 (część biologiczna) i odbiera ścieki z terenu miasta i gminy Krotoszyn. Nieczystości płynne docierają do oczyszczalni kolektorem sanitarnym. Ze względu na brak pełnej kanalizacji, głównie gminy, część ścieków jest dowożona pojazdami asenizacyjnymi. Podczas projektowania oczyszczalni uwzględniono możliwość rozbudowy, czyli zwiększenia przepustowości obiektu.

Czy warto wybierać nowoczesną technologię dmuchaw i mikroturbin gazowych na łożyskach powietrznych? Przykład wielu polskich oczyszczalni, w tym kościańskiej pokazuje, że zdecydowanie tak

W dobie wzrastających kosztów energii elektrycznej oraz transformacji sektora energetycznego w Polsce, coraz więcej zakładów przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków poszukuje rozwiązań technologicznych pozwalających zmniejszyć zużycie prądu, ograniczyć koszty eksploatacyjne parku maszynowego oraz zmaksymalizować niezawodność jego pracy.