Wody opadowe – wyzwanie na przyszłość

W ostatnich latach, coraz więcej jest medialnych doniesień o widocznych efektach zmian klimatycznych: długotrwałych suszach, gwałtownych burzach połączonych z intensywnymi opadami deszczu, co w konsekwencji prowadzi do podtopień i zalewania ulic terenów zurbanizowanych.

Szczegóły