Zagrożenia komunikacyjne w analizie ryzyka ujęć wody pitnej

W celu ułatwienia budowy dróg i autostrad ustanowiono takie regulacje prawne, jakie poprzez zmianę definicji ścieków umożliwiły odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych na terenie stref ochronnych ujęć wody pitnej.

Rozważania na temat zagospodarowania piasku powstającego w oczyszczalniach ścieków

Piasek odpadowy w oczyszczalni ścieków może powstawać co najmniej w dwóch miejscach: jako zawartość piaskowników oraz jako wynik separacji z nieczystości z czyszczenia kanalizacji. Sposób jego zagospodarowania jest wciąż poważnym problemem eksploatacyjnym. Różnorodne doświadczenia pokazują, że możemy uzyskać piasek o naprawdę dobrych właściwościach. Wydaje się, że można znaleźć sensowne rozwiązanie, tak by utracił on status…

Optymalizacja zasobów i wydajność sieci

W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy, jak właściciele-operatorzy z różnych sektorów przemysłu i wydobycia, a także przedsiębiorstwa energetyczne i urzędy robót publicznych różnej wielkości przyspieszały swoje transformacje cyfrowe.