Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych
Łódź, 8-9 września 2020 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim hydrogeologów oraz hydrotechników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych, jak również innych obiektów inżynierii wodnej. XXIII edycja konferencji stanowi kontynuację cyklu „Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej” organizowanego od 1977 roku. Dominująca tematyka hydrogeologiczna została wzbogacona o dodatkowe zagadnienia, które, mamy nadzieję, pozwolą zintegrować współpracujące środowiska dla wymiany do-świadczeń i nawiązania nowych kontaktów w zakresie badawczym oraz inżynieryjnym.

Szczegóły

VII Konferencja techniczna
Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów
Kraków, 7-9 października 2020 r.

Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowania osadów ściekowych nieustannie się rozwijają i zmieniają. Naukowcy wymyślają, a przemysł wdraża coraz nowocześniejsze technologie i urządzenia. Konferencje z cyklu Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów od lat pomagają eksploatatorom zapoznawać się z najnowszymi technologiami poprzez bezpośredni kontakt z ich twórcami.

Szczegóły

Zapobieganie emisji odorów w obiektach gospodarki komunalnej
Cedzyna, 4-6 listopada 2020 r.

Celem Konferencji jest przedstawienie źródeł odorantów i ich charakterystyki w instalacjach ściekowych w gospodarce komunalnej i obiektach przemysłowych, a także wymagań prawnych oraz istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie zwalczania uciążliwości zapachowej obiektów ściekowych. Szczególnym celem organizatorów jest zaprezentowanie praktycznych przykładów ograniczania emisji odorantów/odorów (wystawa i wycieczka techniczna) oraz stworzenie forum do przedyskutowania zagadnień dezodoryzacyjnych w warunkach plenarnych i kuluarowych.

Szczegóły