Ponowne zwycięstwo Katowic!

Sukces Katowickich Wodociągów w dużej mierze zawiązany jest z podejmowaniem wspólnie z Miastem Katowice licznych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Nawóz organiczno-mineralny z osadów ściekowych

Z uwagi na fakt, że istnieją znaczne problemy z zagospodarowaniem osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków, zachodzi konieczność poszukiwania nowych metod ich przetwarzania, dlatego też w Politechnice Rzeszowskiej podjęto się prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji nawozów na bazie osadów ściekowych z dodatkiem pylistych materiałów.

I Forum Ekspertów PumpLab

I Forum Ekspertów PumpLab to pierwsze z cyklu kwartalnych, branżowych spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu i usług.

Czy polskie przepisy dają gwarancję bezpiecznej wody?

Według danych WHO epidemie wodnopochodne pojawiają się na świecie co kilka lat. Miejmy nadzieję, że u nas takiej nie będzie, ale gdy pojawią się ogniska zachorowań związanych ze złą jakością wody, to być może wróci się m.in. do badania ogólnej liczby bakterii mezofilnych.