Wartość usług wodociągowych. Część 1

Usługi wodociągowe rozumiane są powszechnie jako zaopatrzenie w wodę do picia oraz odbiór ścieków w celu ich oczyszczenia.  Zaspokajają podstawowe potrzeby ludzkie, a tym samym mają istotną wartość dla zdrowia społeczeństwa.

Woda to ropa XXI wieku. Czy jej nam zabraknie?

Jednym z ważniejszych tematów, któremu poświęca się coraz więcej uwagi, są zmiany klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem niedoboru wody – życiodajnego surowca, którego braki sparaliżują nasze życia.

Modelowanie zarządzania ciśnieniem w obniżaniu strat wody

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem ciśnieniem w systemach wodociągowych. Przede wszystkim skupiono się na przedstawieniu korzyści wynikających z zarządzania ciśnieniem w perspektywie możliwości obniżania strat wody oraz na wpływie zmian ciśnienia na wielkość strat rzeczywistych wody. Dalsza część artykułu przedstawia możliwości modelowania ciśnienia w sieci wodociągowej. Opisano możliwości modelowania ciśnienia w obszarach zarządzania…