Czy po ponad dwóch latach funkcjonowania regulatora rynku wodociągowo-kanalizacyjnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mamy już uregulowany rynek?

Niestety nadal problemów na rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przybywa. W związku z brakiem jasnych rozwiązań prawnych odbiorcom ww. usług będących w znaczącej mierze konsumentami coraz trudniej dochodzić swoich praw. Trudno szukać odpowiedzi na nurtujące odbiorców pytania na stronie regulatora.

Szczegóły

To tylko kwestia regulacji

Dzięki SCT AutoAdjust mimośrodowa pompa ślimakowa jest automatycznie dostosowywana do optymalnego punktu pracy – wystarczy jedno kliknięcie w sterowni lub lokalnie na miejscu, za pośrednictwem aplikacji „SEEPEX Pump Monitor”. Docisk (tzw. clam-ping) pomiędzy najważniejszymi elementami roboczymi – rotorem i statorem – można łatwo dostosować do warunków procesu lub stopnia zużycia.

Szczegóły

Rosyjskie operacje wpływu w kontekście Nord Stream 2

Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula i pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie w nowym podcaście „Polityka, Gospodarka, Klimat” Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza mówi o operacjach wpływu, bezpieczeństwie energetycznym, w szczególności w kontekście gazociągu Nord Stream 2.

Szczegóły

Gospodarka odpadami farmaceutycznymi w basenie Morza Bałtyckiego wymaga działań naprawczych

Gospodarka niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami wymaga zrewidowania w całym regionie Morza Bałtyckiego. Zastosowanie rożnych środków w celu zmniejszenia emisji aktywnych składników farmaceutycznych (z ang. active pharmaceutical ingredientsAPIs) do środowiska oraz udoskonalenie procedur odbioru i przetwarzania zebranych farmaceutyków, uważane jest za łatwo osiągalny cel.

Szczegóły