Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Ostrowach

W 2004 roku, gdy Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, jednym z wielu zobowiązań jakie miała do spełnienia było poprawienie na terenie kraju gospodarki wodno-ściekowej, tj. odbierania, oczyszczania i sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika do poziomu jaki obowiązuje w innych krajach członkowskich.

Szczegóły

Studnia głębinowa – bezpieczne źródło wody

Budowa studni głębinowej jest wieloetapowym procesem. Jedynie należyte zaprojektowanie i wykonanie otworu hydrogeologicznego a następnie w późniejszym etapie racjonalna eksploatacja połączona z monitoringiem pozwalają na długotrwałe i bezpieczne ujmowanie wód podziemnych.

Szczegóły

Wdrożenie systemu sterowania napowietrzaniem od azotu amonowego z modułem optymalizującym ilość dostarczanego powietrza w oczyszczalni ścieków PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w 2017/2018 r.

Najistotniejszym procesem technologicznym biologicznego oczyszczania ścieków jest dostarczenie do bioreaktora wymaganej ilości powietrza (tlenu) niezbędnego do prawidłowego rozwoju bakterii, które zaspakajając swoje potrzeby życiowe rozkładają materię organiczną w ściekach.

Szczegóły