Pandemia roku 2020

Wirus jest żywotny w środowisku naturalnym, żyje w ściekach przez 2-3 dni. Przenoszenie patogenów ze ścieków do ujęcia wody może spowodować rozwój choroby. W przypadku kontaktu ludzi z wodą, np. podczas pływania, ale może też stanowić potencjalne zagrożenie dla wody pitnej.

Zagrożenia komunikacyjne w analizie ryzyka ujęć wody pitnej

W latach 2001-2017 strefy ochronne ujęć wody nie były obligatoryjne. Nowe Prawo wodne nie wprowadziło, co prawda, stref ochronnych, ale nałożyło na operatorów ujęć obowiązek oceny ryzyka eksploatowanych ujęć. Artykuł rozwija problematykę oceny jednego z zagrożeń.

Zagrożenie epidemiczne nowym koronawirusem

Wirus to mały czynnik zakaźny, który replikuje się tylko w żywych komórkach organizmu. Wirusy nie mają własnego metabolizmu i wymagają komórki gospodarza do wytwarzania nowych produktów. Dlatego nie mogą naturalnie rozmnażać się poza komórką gospodarza.

Wykorzystanie preparatu bentonitowego BX10 do ograniczania rozwoju promieniowców występujących w oczyszczalniach komunalnych

Wiele oczyszczalni zgłasza problem tworzenia się piany i kożucha na powierzchni reaktorów biologicznych oraz flotacji osadu w osadnikach wtórnych. Jedną z przyczyn pojawienia się tego problemu technologicznego jest proliferacja promieniowców. Jest to grupa bakterii Gram dodatnich umownie nazywana „Nocardiopodobnymi Actinomycetes”, obejmująca wiele gatunków o podobnej morfologii (Nocardia amarae, Nocardia pinensis, Rhodococcus, Gordona, Skermania).