Oczyszczalnia ścieków Łęg w Połańcu

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łęgu znajdująca się na terenie gminy Połaniec, otworzyła nowe możliwości dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu. Dzięki tej inwestycji dziś produkowany jest tam nawóz ‘Agro-Łęg”.

Szczegóły

Zmodyfikowana trójparametryczna metoda oceny dyspersji zaopatrzenia w wodę w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Liczba podsystemów dostawy wody oraz ich udział w całości dostawy wody do SZZW daje możliwość obliczenia bezwymiarowego wskaźnika Pielou. W analogiczny sposób można określić wskaźniki dyspersji dla sieciowych zbiorników wodociągowych (znając liczbę i objętości zbiorników) oraz dla rurociągów tłocznych z pompowni II stopnia (znając liczbę rurociągów i ich powierzchnie przekroju poprzecznego). W pracy przedstawiono obliczenia…

Szczegóły

POLECO z rozbudowaną ofertą OZE

Kompleksowa oferta rozwiązań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, prezentowana podczas targów POLECO, zostanie powiększona o ofertę odnawialnych źródeł energii. Targi GREENPOWER i POLECO odbędą się w tym samym terminie – 21-23.10.2020.

Szczegóły

Oczyszczanie wód opadowych

Stosowanie rozwiązań w kwestii zagospodarowania spływów opadowych jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i skutkuje w dużej mierze zwiększeniem stopnia obiegu wody w środowisku w naturalnym trybie

Szczegóły