Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Ostrowach

W 2004 roku, gdy Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, jednym z wielu zobowiązań jakie miała do spełnienia było poprawienie na terenie kraju gospodarki wodno-ściekowej, tj. odbierania, oczyszczania i sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika do poziomu jaki obowiązuje w innych krajach członkowskich.

Studnia głębinowa – bezpieczne źródło wody

Budowa studni głębinowej jest wieloetapowym procesem. Jedynie należyte zaprojektowanie i wykonanie otworu hydrogeologicznego a następnie w późniejszym etapie racjonalna eksploatacja połączona z monitoringiem pozwalają na długotrwałe i bezpieczne ujmowanie wód podziemnych.