Rok pełen wyzwań

Mijający rok to okres bezprecedensowy dla gospodarki i także nas wszystkich. Wybuch pandemii wpłynął w mniejszym lub większym stopniu na każdą dziedzinę życia. Nie inaczej było w przypadku segmentów rynku , w których działa Xylem.

Szczegóły

Celuloza w osadzie ściekowym

Celuloza występuję w osadach ściekowych w znacznych ilościach. Optymalizacja rozkładu celulozy powinna wpłynąć na wzrost produkcji biogazu oraz zmniejszenie ilości powstających osadów ściekowych.

Szczegóły

Propozycja techniczna zastosowania tabletek Eco-Tabs™ do bioremediacji zużytej wody / ścieków, które mogą być zakażone kwasem RNA wirusa SARS- CoV-2 pochodzącym od pacjentów, u których stwierdzono COVID-19

Nowy koronawirus, tj. koronawirus 2 będący przyczyną zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS- CoV-2), jest odpowiedzialny za wywołanie globalnej pandemii o niepokojących współczynnikach zachorowalności i śmiertelności. SARS-CoV-2 to etiologiczny czynnik wywołanej w 2019 r. choroby koronawirusowej zwanej COVID-19.

Szczegóły

Horyzont Europa: Zdrowy ocean, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe

Rozwój badań naukowych jest podstawą postępu społeczeństw. Unia Europejska ma znaczące osiągnięcia w pracach badawczo-rozwojowych. Szacuje się, że jedna trzecia światowych publikacji naukowych pochodzi właśnie z UE, mimo, że jej populacja stanowi tylko 7% populacji światowej. Dlatego powstaje Horyzont Europa, który ma być największym w historii programem naukowo-badawczym Unii Europejskiej, z budżetem wynoszącym 100 miliardów euro.…

Szczegóły

Optymalizacja usuwania azotu w wyniku modyfikacji istniejącego układu A2O przy wspomaganiu koagulantem żelazowym PIX 113 i zewnętrznym źródłem węgla KEM CARBO

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na możliwość zwiększenia skuteczności usuwania azotu ogólnego w ciągu głównym w istniejących obiektach poprzez zmianę reżimu technologicznego, polegającą na wprowadzeniu końcowej denitryfikacji wspomaganej zewnętrznym źródłem węgla oraz koagulantem żelazowym.

Szczegóły

Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego

Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu zasobów wodnych i tendencji zmian w zużyciu wody na świecie i w Polsce oraz analiza sposobów i skutków oszczędzania wody w wybranych krajach. Polska coraz mocniej odczuwa niedobór wody i dlatego niezbędna jest nowa polityka w zakresie gospodarki wodnej, aby zapobiegać zjawisku narastania suszy, a także stymulować dostosowanie się przedsiębiorstw do skutków zmian klimatycznych.

Szczegóły