Suszarnie niskotemperaturowe czy technologia granulacji osadów?

W artykule zostały przedstawione dwie technologie zagospodarowania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków. Są to niskotemperaturowe suszarnie osadu oraz granulacja osadu. Metody te dedykowane są dla dużych miejskich oczyszczalni (suszenie) oraz średnich gminnych oczyszczalni (granulacja) oraz zakładów przemysłowych posiadających własną oczyszczalnię.

Awarie sieci wodociągowych w północnej Polsce

System dystrybucji wody jako układ połączonych elementów narażony jest na występowanie awarii. Ilość elementów tworzących system wodociągowy sprawia, iż praktycznie niemożliwym jest uniknięcie awarii któregoś z elementów.

Dezynfekcja UV przeciwko SARS-CoV-2

Dbając o bezpieczeństwo pracowników przedsiębiorstw wod-kan szczególnie w czasie pandemii SARS-CoV-2 należy zastanowić się nad doborem odpowiedniego sprzętu do dezynfekcji stanowisk pracy.

Woda pitna a oleje stosowane w lasach

Stosowanie zużytych, przepracowanych olejów do ponownego użycia jest skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla środowiska. A jednak człowiek nadal stosuje te trucizny ponownie.

Piasek z piaskowników – od odpadu do surowca

Gospodarka obiegu zamkniętego, wymusza zmianę podejścia do zasobów i sposobów zarządzania nimi. Dotyczy to także obiektów sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym oczyszczalni ścieków komunalnych, która stanowi istotny element biogospodarki, a ponadto jest prawdziwym rezerwuarem cennych zasobów i surowców wtórnych.