Rozważania na temat zagospodarowania piasku powstającego w oczyszczalniach ścieków

Piasek odpadowy w oczyszczalni ścieków może powstawać co najmniej w dwóch miejscach: jako zawartość piaskowników oraz jako wynik separacji z nieczystości z czyszczenia kanalizacji. Sposób jego zagospodarowania jest wciąż poważnym problemem eksploatacyjnym. Różnorodne doświadczenia pokazują, że możemy uzyskać piasek o naprawdę dobrych właściwościach. Wydaje się, że można znaleźć sensowne rozwiązanie, tak by utracił on status…

Szczegóły

Optymalizacja zasobów i wydajność sieci

W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy, jak właściciele-operatorzy z różnych sektorów przemysłu i wydobycia, a także przedsiębiorstwa energetyczne i urzędy robót publicznych różnej wielkości przyspieszały swoje transformacje cyfrowe.

Szczegóły

Skuteczność wrotków Lecane w ograniczaniu rozwoju Microthrix parvicella i Actinomycetes – bakterii nitkowatych powodujących pienienie osadu

Pienienie osadu czynnego jest jednym z najbardziej uciążliwych problemów eksploatacyjnych w oczyszczalniach ścieków. Grubość warstwy piany może niekiedy przekraczać 1 m i utrudniać kontrolowanie procesu, powodować uszkodzenia systemu usuwania piany i rozprzestrzenianie się patogenów wraz z pianą przenoszoną przez wiatr.

Szczegóły

Wdrażanie nowej dyrektywy w sprawie wody pitnej

DWD wprowadza obowiązek zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zgodnie z zaleceniami WHO i w oparciu o normę EN-15975 „Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management”, Part 2 „Risk management”

Szczegóły