Złoża filtracyjne w technologii uzdatniania wody

Złoże filtracyjne jest jednym z istotniejszych elementów technicznych układu uzdatniania wody. Sam proces filtracji nie jest jeszcze do końca poznany i zbadany, stanowi jednocześnie składową wielu procesów zachodzących w obrębie materiału filtracyjnego, decydujących o jego efektywności technologicznej.

Rok pełen wyzwań

Mijający rok to okres bezprecedensowy dla gospodarki i także nas wszystkich. Wybuch pandemii wpłynął w mniejszym lub większym stopniu na każdą dziedzinę życia. Nie inaczej było w przypadku segmentów rynku , w których działa Xylem.

Korozja betonu w obiektach gospodarki ściekowej

Przyczyny korozji betonu mogą być różne. Przeważnie następuje ona pod wpływem czynników zewnętrznych, działających w sposób chemiczny, fizyczny lub biologiczny, czasem przy współudziale wpływów mechanicznych.

Celuloza w osadzie ściekowym

Celuloza występuję w osadach ściekowych w znacznych ilościach. Optymalizacja rozkładu celulozy powinna wpłynąć na wzrost produkcji biogazu oraz zmniejszenie ilości powstających osadów ściekowych.

Mikrobiogazownia w gminnej oczyszczalni ścieków

Rozwój technologii oraz racjonalizacja nakładu inwestycyjnego umożliwiły przesunięcie umownego progu, czyli skali (wielkości/przepustowości) oczyszczalni, przy której zapewniona jest opłacalność zastosowania biogazowni w oczyszczalni ścieków.

Propozycja techniczna zastosowania tabletek Eco-Tabs™ do bioremediacji zużytej wody / ścieków, które mogą być zakażone kwasem RNA wirusa SARS- CoV-2 pochodzącym od pacjentów, u których stwierdzono COVID-19

Nowy koronawirus, tj. koronawirus 2 będący przyczyną zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS- CoV-2), jest odpowiedzialny za wywołanie globalnej pandemii o niepokojących współczynnikach zachorowalności i śmiertelności. SARS-CoV-2 to etiologiczny czynnik wywołanej w 2019 r. choroby koronawirusowej zwanej COVID-19.

Horyzont Europa: Zdrowy ocean, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe

Rozwój badań naukowych jest podstawą postępu społeczeństw. Unia Europejska ma znaczące osiągnięcia w pracach badawczo-rozwojowych. Szacuje się, że jedna trzecia światowych publikacji naukowych pochodzi właśnie z UE, mimo, że jej populacja stanowi tylko 7% populacji światowej. Dlatego powstaje Horyzont Europa, który ma być największym w historii programem naukowo-badawczym Unii Europejskiej, z budżetem wynoszącym 100 miliardów euro.…

Jeziora Mazurskie – problem zanieczyszczenia

Rosnąca z roku na rok liczba turystów odwiedzających latem Wielkie Jeziora Mazurskie znacząco wpływa na obniżenie jakości wód w akwenach. Infrastruktura brzegowa nie jest jeszcze odpowiednio przystosowana na obsłużenie tak dużej liczby turystów.