Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Nasza oferta skierowana jest od specjalistów z zakresu gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W obszarze naszych zainteresowań wszystko to, co ma wpływ na dostępność wody pitnej dobrej jakości dla każdego człowieka. Organizujemy konferencje i seminaria techniczne oraz naukowe, wydajemy podręczniki i monografie specjalistyczne, a także dwa dwumiesięczniki branżowe: Forum Eksploatatora i Technologię Wody.

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

Zastosowanie techniki pogłębionego utleniania (AOPs) w kanalizacji do usuwania odorów oraz w procesach oczyszczania ścieków

Unoszący się fetor, to często spotykany problem zakładów czy instalacji ściekowych, również tych przeznaczonych do rekreacji i lecznictwa, jak np. kąpielisk mineralnych siarkowych w miejscowościach uzdrowiskowych.

Ponowne zwycięstwo Katowic!

Sukces Katowickich Wodociągów w dużej mierze zawiązany jest z podejmowaniem wspólnie z Miastem Katowice licznych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Wpływ preparatu bentonitowego BX10 na redukcję piany oraz ograniczenie liczebności promieniowców

Badania Pracowni Biologicznej BIOM doprowadziły do opracowania efektywnej strategii kontroli promieniowców oraz skutków ich występowania w osadzie czynnym. Wykazano w nich m.in. wpływ preparatu BX10 na znaczną redukcję substancji tłuszczowych, co odgrywa kluczową rolę w kontekście tempa wzrostu i liczebności promieniowców.

Monitorowanie jakości online wykrywa zanieczyszczenia w wodach procesowych

Analiza zanieczyszczeń całkowitą ilością węgla organicznego (TOC) pozwala zakładom przemysłowym szybko wykrywać zanieczyszczenia i podejmować działania mające na celu ochronę infrastruktury przemysłowej i jakość produktów.

Nawóz organiczno-mineralny z osadów ściekowych

Z uwagi na fakt, że istnieją znaczne problemy z zagospodarowaniem osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków, zachodzi konieczność poszukiwania nowych metod ich przetwarzania, dlatego też w Politechnice Rzeszowskiej podjęto się prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji nawozów na bazie osadów ściekowych z dodatkiem pylistych materiałów.

Oczyszczanie ścieków zyskuje nową jakość.

Technologia ZeeLung® ma potencjał rozwiązywania współczesnych problemów, z którymi boryka się wiele przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w Polsce

Mikroplastik w wodzie – stopień zanieczyszczenia i zagrożenia związany z obecnością tych mikrozanieczyszczeń

Mikroplastik staje się coraz to poważniejszym problemem, ze względu na stały wzrost produkcji plastiku w Europie i na świecie.

Miejskie oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem reaktorów typu SBR

Biologiczne oczyszczanie ścieków bazuje na technologii z wykorzystaniem osadu czynnego. Cykl pracy reaktorów składa się z wydzielonych faz następujących po sobie i dość szczegółowo określonych w czasie, który jest wyznaczany na etapie rozruchu oczyszczalni ścieków.

Projekt badawczy mający na celu śledzenie obecności COVID-19 w ściekach Nowej Szkocji

Chociaż COVID-19 jest chorobą układu oddechowego, materiał genetyczny wirusa, który powoduje COVID-19, został znaleziony w ludzkich ściekach. Wirus ten – SARS-CoV-2 – przetrwa dłużej w przewodzie pokarmowym niż w drogach oddechowych.

Racjonalna technologia rewitalizacji wybranych ekosystemów wodnych

Destrukcyjna działalność człowieka w odniesieniu do ekosystemów wodnych skutkuje znacznymi stratami gospodarczymi ujawniającymi się w postaci zanieczyszczenia źródeł wody.