Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Nasza oferta skierowana jest od specjalistów z zakresu gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W obszarze naszych zainteresowań wszystko to, co ma wpływ na dostępność wody pitnej dobrej jakości dla każdego człowieka. Organizujemy konferencje i seminaria techniczne oraz naukowe, wydajemy podręczniki i monografie specjalistyczne, a także dwa dwumiesięczniki branżowe: Forum Eksploatatora i Technologię Wody.

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

Infrastruktura wodno-ściekowa w miastach przyszłości

„Polskie Miasta Przyszłości 2050” to raport Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz eks­pertów Saint-Gobain, który został opracowany przy współpracy firmy konsultingowej 4CF zajmującej się foresightem strategicznym. W toku badania opracowano trzy scenariusze, które opisują najpraw­dopodobniejsze kierunki rozwoju miast oraz obrazują największe zagrożenia i wyzwania, tak żebyśmy mogli się na nie już dzisiaj przygotować, projektując przyszłościowe rozwiązania.

Plan pracy NIK na 2022 rok – Branża wod.-kan.

12 stycznia 2022r. na stronach internetowych NIK opublikowany został “Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2022 rok” – Opracowanie grudzień 2021 rok.

22. edycja targów EKOTECH już w lutym!

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH to jedno z najważniejszych wydarzeń branży komunalnej w Polsce. W kieleckim ośrodku wystawienniczym spotykają się najwięksi krajowi i zagraniczni wystawcy związani z ochroną środowiska  oraz gospodarowaniem odpadami.

Dostęp dla zalogowanych użytkowników

Czasopismo „TECHNOLOGIA WODY” jest adresowane do wszystkich zainteresowanych zarządzaniem technologią uzdatniania wody, a w szczególności eksploatacją zakładów uzdatniania wody. Polecamy je zarówno tym, którzy zechcą nadsyłać do redakcji artykuły o tej tematyce, dzieląc się swoim doświadczeniem i informacjami – za co z góry serdecznie dziękujemy, jak i młodym pracownikom, absolwentom różnych szkół kształcących w tym zakresie (np. Politechniki – kierunki Inżynieria Środowiska).

Proces Triple A (AAA) zamiast osadników wstępnych – przekierowanie węgla i azotu do fermentacji

W niniejszym artykule opisano nowy proces filtracji przez kłaczki osadu w istnie­jących osadnikach wstępnych. Proces AAA zastępuje konwencjonalny osadnik wstępny koncepcją stopnia A (reaktor + osadnik pośredni) w tym samym istniejącym zbior­niku.

Rozporządzenie RM z dnia 23.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

30 grudnia 2021 r opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz. U. 2021, poz. 2473).

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

22.12.2021 w BIP Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu pod nazwą : ” Projekt zmiany ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw”. – nr projektu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady – UC112.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – I kwartał 2022r.

WSA w Warszawie potwierdza wejście taryf w życie z mocy prawa

Problematyka taryfowa, w tym zwłaszcza dotycząca sposobu obliczania terminu 45-dniowego na załatwienie sprawy w postępowaniu taryfowym nie znika z wokand sądów administracyjnych. W jednej ze spraw, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w ostatnim czasie wejście taryf w życie z mocy prawa wskutek upływu tego terminu.

Realizacja projektu MonGOS

Głównym celem projektu pt. „Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” (akronim: MonGOS) jest podjęcie współpracy międzynarodowej przez wiodące instytucje naukowe w Europie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Dostęp dla zalogowanych użytkowników

asdf asdf asfd asf as dfasf asfd asfdas f asf asf asfd asfd asdfasdf asdf asfd asf as dfasf asfd asfdas f asf asf asfd asfd asdfasdf asdf asfd asf as dfasf asfd asfdas f asf asf asfd asfd asdfasdf asdf asfd asf as dfasf asfd asfdas f asf asf asfd asfd asdfasdf asdf asfd…