Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Nasza oferta skierowana jest od specjalistów z zakresu gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W obszarze naszych zainteresowań wszystko to, co ma wpływ na dostępność wody pitnej dobrej jakości dla każdego człowieka. Organizujemy konferencje i seminaria techniczne oraz naukowe, wydajemy podręczniki i monografie specjalistyczne, a także dwa dwumiesięczniki branżowe: Forum Eksploatatora i Technologię Wody.

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne − filary i perspektywa rozwoju”

Ideą organizatorów Konferencji było zbudowanie instrumentu wspomagającego rozwój określonych obszarów wiedzy, powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym.

Wartość usług wodociągowych. Część 1

Usługi wodociągowe rozumiane są powszechnie jako zaopatrzenie w wodę do picia oraz odbiór ścieków w celu ich oczyszczenia.  Zaspokajają podstawowe potrzeby ludzkie, a tym samym mają istotną wartość dla zdrowia społeczeństwa.

Woda to ropa XXI wieku. Czy jej nam zabraknie?

Jednym z ważniejszych tematów, któremu poświęca się coraz więcej uwagi, są zmiany klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem niedoboru wody – życiodajnego surowca, którego braki sparaliżują nasze życia.

Żelazo w wodzie podziemnej. Problemy techniczne i eksploatacyjne związane z jego występowaniem na wybranych przykładach.

Żelazo i mangan to wskaźniki bodaj najbardziej kojarzone z jakością wód podziemnych.

Oczyszczalnia ścieków w Łasku – sprawdzone rozwiązania

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku kompleksowo rozwiązała proces mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków przy zastosowaniu najlepszych i najmniej energochłonnych rozwiązań technologicznych.

Wtórne wykorzystanie ścieków z regeneracji jonitów przez RO i BPED

Połączenie technologii odwróconej osmozy (RO) i elektrodializy bipolarnej (BPED) umożliwia wtórne wykorzystanie ścieków poregeneracyjnych przekształcając je w wartościowy produkt.

Zobacz transmisję na żywo z VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju 2021” w Rzeszowie!

VI Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” rozpoczyna się 13 września 2021 r. o godzinie 9:00 na Politechnice Rzeszowskiej. Będą to dwa dni debat, prelekcji i prezentacji, a także spotkań kuluarowych i biznesowych.

Przygotowywanie próbek do równoczesnego oznaczania wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych w wodzie

Mikrozanieczyszczenia organiczne stanowią aktualny problem w państwach Unii Europejskiej, gdyż mogą występować w wodzie na każdym etapie przygotowywania do spożycia.

Transformacja, innowacje i wodór głównymi tematami konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne” w Rzeszowie

Wiodącym tematem VI Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” będzie transformacja energetyczna.

Zanieczyszczenie wody hormonami i innymi farmaceutykami oraz ich degradacja

Problemem całego świata stał się ciągły wzrost pozostałości farmaceutyków kumulowanych w wodzie, ściekach, glebie i osadzie ściekowym.