Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Nasza oferta skierowana jest od specjalistów z zakresu gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W obszarze naszych zainteresowań wszystko to, co ma wpływ na dostępność wody pitnej dobrej jakości dla każdego człowieka. Organizujemy konferencje i seminaria techniczne oraz naukowe, wydajemy podręczniki i monografie specjalistyczne, a także dwa dwumiesięczniki branżowe: Forum Eksploatatora i Technologię Wody.

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

KSIĘGARNIA

W księgarni możesz zamówić wszystkie książki i czasopisma naszego Wydawnictwa

Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp.

W artykule omówiono możliwe skażenia wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp., epidemiologie tych skażeń oraz ich skutki zdrowotne.

STORMWATER POLAND 2021

Piąta edycja największej w Polsce i cenionej w branży konferencji dotyczącej wód opadowych STROMWATER POLAND odbędzie sie w dniach 21-23 czerwca 2021r.

Zanieczyszczenie metalami ciężkimi osadów dennych małych miejskich zbiorników wodnych

W pracy przedstawiono badania zawartości sześciu metali ciężkich (cynku, miedzi, ołowiu, niklu, chromu
i kadmu) w osadach dennych zbiorników miejskich zlokalizowanych w Gdańsku.

Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych

PZITS zaprasza do udziału w III edycji Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych, których tematem przewodnim jest ZIELONO MI! Warsztaty odbędą się w dniach 18 – 19 listopada 2021 r.

Pompy e-IXP już dostępne w ofercie Xylem

Od maja w ofercie Xylem znajduje się nowa gama urządzeń e-IXP. Mają one szerokie zastosowanie przemysłowe.

Geotermia w Polsce – VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny!

Spośród 25 krajów, w 2019 r. Polska plasowała się na 10. miejscu w Europie pod względem zainstalowanej mocy geotermalnej w sześciu systemach ciepłowniczych, która wynosiła 75 MW.

Analiza ryzyka kumulacji w glebie metali ciężkich z osadów ściekowych

Zawartość mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, m.in. metali ciężkich – negatywne skutki w środowisku glebowym.

Współczesne standardy obliczeń hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych

Bezpieczne wymiarowanie hydrauliczne kanałów – trzy metody obliczeń przepływów cieczy w kanałach.

Co to jest tłocznia pneumatyczna i jakie wypływają korzyści z jej zastosowania?

Korzyści z zastosowania pneumatycznej tłoczni ścieków w przepompowniach wody brudnej i ścieków fekalnych.

Raport z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Nowa wersja projektu rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych z maja 2021.