TRZY KLUCZOWE TECHNOLOGIE

Działalność Alfa Laval opiera się na utrzymaniu pozycji lidera w trzech kluczowych technologiach: wymiany ciepła, oddzielania i przepływów. Nieustanny rozwój produktów stanowi istotną przewagę konkurencyjną firmy. Około 2.5 % całkowitej sprzedaży przeznaczane jest rocznie na prace badawczo-rozwojowe, w efekcie czego Alfa Laval wprowadza na rynek 25-30 produktów rocznie. Innowacyjne technologie Alfa Laval są przeznaczone do oczyszczania, rafinacji i powtórnego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Przekłada się to na poprawę efektywności energetycznej i odzysku ciepła, sprawniejsze uzdatnianie wody i redukcję emisji zanieczyszczeń. Dzięki temu przyśpieszamy sukces nie tylko naszych klientów, lecz również sukces ludzi i samej planety. Postępując zgodnie z naszym sloganem Advancing betterTM, sprawiamy, że świat staje się lepszy każdego dnia.

TRZY SEGMENTY SRZEDAŻOWE

Nasi Klienci działają w różnych przemysłach, takich jak: chemiczny, wydobycia ropy i gazu, papierniczo-celulozowy, oczyszczalni ścieków, morski, energetyczny, spożywczy. Jesteśmy ponadto zaangażowani w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego rozwoju i stymulowanie postępu, będąc zawsze o krok do przodu w procesie wspierania klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i zrównoważonego rozwoju. Działamy w trzech segmentach przemysłowych: energetycznym, morskim oraz spożywczym i gospodarki wodnej.

GOSPODARKA WODNA
Oczyszczanie ścieków komunalnych

Alfa Laval pomaga zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko osadów ściekowych, poprzez ponowne maksymalne wykorzystywanie wody, przekształcanie odpadów w pełnowartościowe produkty oraz ograniczenie zużycia energii i odpadów. Oferujemy pełną gamę urządzeń do oczyszczania ścieków, filtracji i obróbki osadów, dzięki którym powstaje czysty odciek nadający się do odprowadzenia do środowiska lub ponownego użycia, odzyskiwane jest ciepło, a także zmniejsza się ilość osadów do utylizacji.

Technologia VecFlow™ – Optymalizacja zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych

Nowa wirówka dekantacyjna Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ oferuje niezrównaną wydajność odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych. Unikalna strefa dystrybucji osadów VecFlow™ zmniejsza turbulencje przepływu, co zapewnia wyjątkową wydajność separacji i o 30% niższe zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych dekanterów. Połączenie wyjątkowej wydajności separacji i elastyczności działania pozwala obniżyć koszty poprzez optymalizację procesów odwadniania pod kątem zawartości suchej masy, zużycia polimeru lub wydajności.

Oczyszczanie ścieków – urządzenia i rozwiązania
Płynne ścieki z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz odpady pochodzące z innych procesów mają duży wpływ na koszty utylizacji. Alfa Laval dostarcza urządzenia zapewniające efektywny proces oczyszczania ścieków, w tym zagęszczania osadów, odwadniania, ogrzewania, chłodzenia, odzysku ciepła i pasteryzacji, a także zaawansowane systemy kontroli pozwalające optymalizować pracę instalacji i zmniejszyć zapotrzebowanie na siłę roboczą. 

Biologiczne oczyszczanie ścieków – urządzenia i rozwiązania
Wiele komunalnych oczyszczalni ścieków musi stawić czoła wyzwaniom związanym na przykład z coraz surowszymi kryteriami odprowadzania ścieków czy niedostateczną efektywnością przy jednoczesnym braku miejsca na rozbudowę. Inni pragną odzyskiwać wodę z korzyścią dla lokalnej społeczności. Alfa Laval oferuje szereg innowacyjnych, elastycznych i wydajnych technologii biologicznego oczyszczania ścieków, stanowiących alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod.

Przygotowanie wody słodkiej

Zapotrzebowanie na świeżą wodę na świecie ciągle wzrasta w związku z powiększającą się liczbą ludności oraz poziomem zamożności, która łączy się z większym zużyciem wody. Dlatego czysta woda nadająca się do spożycia przez ludzi odgrywa coraz ważniejszą rolę w infrastrukturze społecznej, handlu i przemyśle. Urządzenia Alfa Laval minimalizują niekorzystny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z produkcji wody.

Oczyszczanie ścieków i wody przemysłowej

Efektem większości procesów przemysłowych jest strumień odpadów, które muszą być przetworzone lub zutylizowane, co stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Zdolność do zagospodarowywania odpadów i redukowania ich ilości przekazywanej do utylizacji jest kluczem do utrzymania działalności i poszerzania możliwości. Alfa Laval oferuje możliwość przeprowadzania na terenie zakładu procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz odzysku wody, ciepła i produktów ze ścieków.

 

GLOBALNA SIEĆ SERWISOWA

Spokój Klientów zależy od dobrej organizacji serwisu. Dla Alfa Laval serwis to pojęcie, pod którym kryją się wszelkie działania, począwszy od dostarczania najmniejszej części zamiennej aż do współpracy partnerskiej prowadzonej przez cały okres eksploatacji urządzeń. Alfa Laval posiada międzynarodową sieć ponad 200 wykwalifikowanych specjalistów serwisowych, szeroki zakres konkurencyjnych rozwiązań w obszarze serwisu, unikalną wiedzą specjalistyczną i ośrodki serwisowe w ponad 50 krajach.

ALFA LAVAL W LICZBACH

Urządzenia Alfa Laval są sprzedawane w około 100 krajach. W 50 z nich działają lokalne firmy Alfa Laval. Ponadto, Alfa Laval posiada 42 dużych zakładów produkcyjnych (w tym 22 w Europie, 10 w Azji, 8 w USA i 2 w Ameryce Łacińskiej).

Alfa Laval zatrudnia obecnie około 17 000 pracowników na całym świecie. Większość z nich pracuje w Szwecji, Chinach, Danii, USA, Indiach.

Roczna sprzedaż Alfa Laval w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

GENEZA ALFA LAVAL

Gustaf de Laval był wspaniałym inżynierem i geniuszem, który wynalazł wirówkę odśrodkową i turbinę parową. Podczas swojego życia zarejestrował 92 patenty i założył 37 firm. W 1883 roku, razem ze swoim partnerem Oscarem Lamm Jr., założył firmę AB Separator, której spadkobiercą obecnie jest Alfa Laval.

Więcej informacji na: www.alfalaval.pl

Partnerzy handlowi Alfa Laval – link