Alfa Laval Polska

Alfa Laval jako globalna firma jest liderem w branży wod-kan. Oferuje urządzenia zapewniające efektywny proces oczyszczania ścieków komunalnych w tym odwadniania osadów, zagęszczania, ogrzewania i pasteryzacji, a także zaawansowane systemy kontroli pozwalające optymalizować pracę instalacji i zmniejszyć zapotrzebowanie na media i siłę roboczą.

Netzsch Pumpen&Systeme GmbH

Jako wiodący producent pomp wyporowych oferujemy optymalne rozwiązania – od małych pomp dozujących w zastosowaniach przemysłowych po duże pompy w branży naftowej.

Seepex GmbH

SEEPEX jest międzynarodowym producentem mimośrodowych pomp ślimakowych, a także wiodącym specjalistą w zakresie doradztwa odnośnie technologii pompowania.

Veolia Water Technologies (VWT)

Veolia Water Technologies (VWT), spółka zależna grupy Veolia, jest globalnym wiodącym specjalistą w dziedzinie uzdatniania wody. Nasze zespoły projektują i dostarczają instalacje uzdatniania wody pitnej lub oczyszczania ścieków, a także urządzenia standardowe do uzdatniania wody dla klientów przemysłowych i komunalnych.

Vogelsang Polska

Firma Vogelsang prowadzi działalność na całym świecie i specjalizuje się w produktach ukierunkowanych na konkretne rozwiązania dla klientów z branży oczyszczania ścieków, agrotechniki, biogazu, przemysłu i inżynierii transportu.

WATERSYSTEM Sp. z o.o.

WATERSYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się szeregiem zagadnień związanych z przygotowaniem wody zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych.