Alfa Laval Polska

Alfa Laval jako globalna firma jest liderem w branży wod-kan. Oferuje urządzenia zapewniające efektywny proces oczyszczania ścieków komunalnych w tym odwadniania osadów, zagęszczania, ogrzewania i pasteryzacji, a także zaawansowane systemy kontroli pozwalające optymalizować pracę instalacji i zmniejszyć zapotrzebowanie na media i siłę roboczą.