Seepex GmbH

SEEPEX jest międzynarodowym producentem mimośrodowych pomp ślimakowych, a także wiodącym specjalistą w zakresie doradztwa odnośnie technologii pompowania.

Alfa Laval Polska

Alfa Laval jako globalna firma jest liderem w branży wod-kan. Oferuje urządzenia zapewniające efektywny proces oczyszczania ścieków komunalnych w tym odwadniania osadów, zagęszczania, ogrzewania i pasteryzacji, a także zaawansowane systemy kontroli pozwalające optymalizować pracę instalacji i zmniejszyć zapotrzebowanie na media i siłę roboczą.

Veolia Water Technologies (VWT)

Veolia Water Technologies (VWT), spółka zależna grupy Veolia, jest globalnym wiodącym specjalistą w dziedzinie uzdatniania wody. Nasze zespoły projektują i dostarczają instalacje uzdatniania wody pitnej lub oczyszczania ścieków, a także urządzenia standardowe do uzdatniania wody dla klientów przemysłowych i komunalnych.