Zmiany w Prawie wodnym wprowadzone w ustawie z 17 listopada 2021 r.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2368), ogłoszona 21 grudnia 2021 r., wprowadziła zmiany w Prawie wodnym, które krótko wyliczamy poniżej. Art. 3. W ustawie…

Modelowanie zarządzania ciśnieniem w obniżaniu strat wody

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem ciśnieniem w systemach wodociągowych. Przede wszystkim skupiono się na przedstawieniu korzyści wynikających z zarządzania ciśnieniem w perspektywie możliwości obniżania strat wody oraz na wpływie zmian ciśnienia na wielkość strat rzeczywistych wody. Dalsza część artykułu przedstawia możliwości modelowania ciśnienia w sieci wodociągowej. Opisano możliwości modelowania ciśnienia w obszarach zarządzania…

Uwarunkowania prawne i technologiczne dla procesu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów kuchennych wraz z osadami ściekowymi

Odpady kuchenne mogą być przekształcane biologicznie w procesach recyklingu organicznego (R3), tj. poprzez kompostowanie czy fermentację metanową. Z uwagi na wysoką zawartość frakcji organicznej, odpady kuchenne uznawane są za pożądany ko-substytut do współfermentacji z osadami ściekowymi.

Fot. Tomasz Gąska

Analiza ankiet dotyczących gotowości wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego w przedsiębiorstwach wodociągowych

Przedstawiono ankietę skierowaną do przedsiębiorstw wodociągowych, punktowo oceniającą możliwości rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody, a także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród kilkunastu przedsiębiorstw wodociągowych.