Skuteczność wrotków Lecane w ograniczaniu rozwoju Microthrix parvicella i Actinomycetes – bakterii nitkowatych powodujących pienienie osadu

Pienienie osadu czynnego jest jednym z najbardziej uciążliwych problemów eksploatacyjnych w oczyszczalniach ścieków. Grubość warstwy piany może niekiedy przekraczać 1 m i utrudniać kontrolowanie procesu, powodować uszkodzenia systemu usuwania piany i rozprzestrzenianie się patogenów wraz z pianą przenoszoną przez wiatr.

Ocena funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach

W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków:

Innowacyjny wymiar przenośnego systemu pomiarowego

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie badań i rozwoju, bezkompromisowej jakości i najwyższym standardom, nasz zespół wysokowykwalifikowanych inżynierów opracowuje wszystkie produkty zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta, zapewniając optymalną wydajność i niezawodność przy konkurencyjnych kosztach.